ให้ความคุ้มครองต่อชีวิต ร่างกาย ของบุคคลที่อยู่ในรถยนต์คันที่เอาประกันและคู่กรณีและให้ความคุ้มครองสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินของคู่กรณีด้วยนอกจากนี้ยังคุ้มครองถึงรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย รวมถึงคุ้มครองรถสูญหาย และไฟไหม้แต่ความเสียหายต้องเกิดจากคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้นประกันภัยประเภทนี้ ค่าเบี้ยประหยัดกว่าประกันภัยชั้น 1 เหมาะสำหรับผู้ใช้รถที่ขับระมัดระวัง เพราะจะคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน เฉพาะกรณีที่เฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น กรณีที่ไปเฉี่ยวชนกับสิ่งอื่นๆ หรือเป็นการชนแบบไม่มีคู่กรณีนั้น จะไม่คุ้มครอง แต่ถ้าใครกลัวรถหาย หรือไฟไหม้ ซื้อไว้ได้เลย
1.  คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุจากการชนกับพาหนะทางบกและสามารถแจ้งรายละเอียดคู่กรณีได้
2.  ความคุ้มครองเพิ่มเติม อุบัติเหตุส่วนบุคคลและค่ารักษาพยาบาล รถเก๋ง 5 คน, รถโดยสาร 7 คน, รถกระบะ 3 คน
3.  จำกัดอายุรถไม่เกิน 15 ปี
4.  ยกเว้นรถดัดแปลงสภาพทุกยี่ห้อ/รุ่น เช่น รถโหลด, รถแข่ง, รถมูลนิธิ, รถกระบะมีตู้แช่แข็งด้านหลัง เป็นต้น
5.  ยกเว้นรถหรู, รถนำเข้าเฉพาะคันจากต่างประเทศ (CBU)
6.  ลักษณะการใช้รถเพื่อส่วนบุคคลหรือการพาณิชย์เท่านั้น ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
7.  อัตราเบี้ย เป็นแบบคงที่ ซ่อมอู่มาตราฐาน และคุ้มครองเฉพาะอุปกรณ์มาตราฐานจากโรงงาน โดยไม่คุ้มครองอุปกณ์เสริมอื่นๆ
8.  การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ