ให้ความคุ้มครองต่อชีวิต ร่างกาย ของบุคคลที่อยู่ในรถยนต์คันที่เอาประกันและคู่กรณี และให้ความคุ้มครองสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินของคู่กรณีด้วย ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ การประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 นี้ จะไม่คุ้มครองรถยนต์คันที่เอาประกัน หากเกิดการเฉี่ยวชน บริษัทประกันจะคุ้มครองรถยนต์ และทรัพย์สินของคู่กรณีเท่านั้น ประกันประเภทนี้สำหรับคนชอบความประหยัด เหมาะกับคนขับรถน้อย และขับอย่างระมัดระวัง ไม่เฉี่ยวชนใครบ่อยๆ
1.  ความคุ้มครองเพิ่มเติม อุบัติเหตุส่วนบุคคลและค่ารักษาพยาบาล รถเก๋ง 5 คน, รถโดยสาร 12 คน, รถกระบะ 3 คน
2.  จำกัดอายุรถไม่เกิน 20 ปี
3.  ลักษณะการใช้รถเพื่อส่วนบุคคลหรือการพาณิชย์เท่านั้น ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
4.  การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ